Friday, May 14, 2021

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3000310977 đăng ký lần đầu ngày 04/3/2014, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 17/01/2019 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà...

báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

báo cáo tài chính quý 3 năm 2015  

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017  

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 3/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 3/2018        

Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/6/2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi...

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP            

Báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2014 đã kiểm toán  

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

File đính kèm: Công bố thông tin bất thường      
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT