Tuesday, February 18, 2020

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017

File đính kèm: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017    

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 1/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 1/2018      

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015  

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo tài chính đã được soát xét của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà tĩnh - CTCP cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 kèm theo báo cáo soát xét của kiểm toán...

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018            

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Thông báo đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở GDCK Hà Nội

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin trân trọng thông báo về việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở GDCK Hà Nội
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT