Saturday, October 20, 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi Tổng giám đốc

Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Tất...

Tài liệu phục đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – ctcp

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tải xuống công văn kèm theo: Thông báo đại hội cổ đông năm 2018

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với 6 tháng...

Về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với 6 tháng đầu năm 2018 trước kiểm toán của công ty mẹ

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Điều lệ tổ chức và hoạt động mitraco

Tổng Công Ty Khoáng Sản và Thương Mại Hà Tĩnh công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động mitraco

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 thay đổi hơn 10% so với quý II/2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 thay đổi hơn 10% so với quý II/2017
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT