Monday, February 18, 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

file đính kèm: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018        

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi Tổng giám đốc

Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Tất...

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi công ty con, công ty liên kết

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA) thông báo về việc thay đổi công ty con, công ty liên kết với nội dung cụ thể như sau: Công ty CP Vật liệu và...

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018            

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. 1. Thời...

Tài liệu phục đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – ctcp

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ...

Công bố thông tin trong 24 giờ kết quả Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 7/5/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT