Saturday, July 11, 2020

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước      

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020      

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020      

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán      

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán              

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2020 của MTA

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2020 của MTA      

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019            

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019            

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 3/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 thay đổi hơn 10% so với quý 3/2018        

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019    
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT