Thursday, December 13, 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP cho năm tài chính 2017 kèm theo BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo tài chính đã được soát xét của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà tĩnh - CTCP cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 kèm theo báo cáo soát xét của kiểm toán...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015  

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018

Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016

Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016  

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016  

Báo cáo tài chính TCT năm 2014

Báo cáo tài chính TCT năm 2014

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017  
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT