Saturday, April 4, 2020

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID – 19

Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid - 19”. Với mong muốn đóng góp một phần kinh phí vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Hà...

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần          

Công bố thông tin 24 giờ về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin 24 giờ về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty          

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2020 của MTA

Về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính lập cho năm 2020 của MTA      

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2020      

Thông báo về việc thay đổi người điều hành công tác chuyên môn tại Tổng công ty

Thông báo về việc thay đổi người điều hành công tác chuyên môn tại Tổng công ty    

Về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính

Về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính      

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019            

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP            

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT