Tuesday, January 28, 2020

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG: NGUYỄN HUY HÙNG
Tổng Giám Đốc
BÀ: NGUYỄN THỊ HÀ
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính
ÔNG: VÕ VĂN LƯU
Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật
ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Phó Tổng Giám Đốc
ÔNG: LÊ VIẾT THẢO
Phó Tổng Giám Đốc

GIỚI THIỆU

HÌNH ẢNH

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider