Thursday, June 20, 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG: TRƯƠNG HỮU TRUNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
ÔNG: NGUYỄN HUY HÙNG
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
BÀ:NGUYỄN THỊ HÀ
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc 
ÔNG: VÕ VĂN LƯU
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc

GIỚI THIỆU

HÌNH ẢNH

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider