Saturday, September 18, 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG: TRƯƠNG HỮU TRUNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
ÔNG: LÊ VIẾT THẢO
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
BÀ:NGUYỄN THỊ HÀ
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc 
ÔNG: VÕ VĂN LƯU
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Thành viên HĐQT, P. Tổng Giám Đốc

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN ANH THẮNG
Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh tế

 

GIỚI THIỆU

HÌNH ẢNH

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider