Wednesday, January 26, 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ÔNG: LÊ VIẾT THẢO
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
ÔNG: VÕ VĂN LƯU
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc

Ông: NGUYỄN ANH THẮNG
Thành viên HĐQT, Tr.phòng Kinh tế

BÀ:NGUYỄN THỊ HÀ
Thành viên HĐQT 

GIỚI THIỆU

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider