Thứ 608172018

Last update10:29:05 AM

Back Bạn đang ở: Home Giới thiệu Ban lãnh đạo Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị

 

                                     truonghuutrung
ÔNG
TRƯƠNG HỮU TRUNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
                                

       
tgd nguyen huy hung
ÔNG
NGUYỄN HUY HÙNG
Tổng giám đốc
                                

ptgd nguyen thi ha

NGUYỄN THỊ HÀ
Phó Tổng Giám Đốc 
                                
 ptgd vo van luu  
ÔNG
VÕ VĂN LƯU
Phó Tổng Giám Đốc