Thứ 306192018

Last update09:29:12 AM

Back Bạn đang ở: Home Thông tin cho cổ đông Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 23/7/2016 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin MTA theo quy định pháp luật hiện hành

 

Thông tin công bố trong 24 giờ: file đính kèm

 

Đơn vị thành viên