thứ 708182018

Last update10:29:05 AM

Back Bạn đang ở: Home Thông tin cho cổ đông Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 13/5/2017, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

File đính kèm: Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đơn vị thành viên