Thứ 306192018

Last update09:29:12 AM

Back Bạn đang ở: Home Thông tin cho cổ đông Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

Ngày 29/9/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành quyết định số 116/QĐ - HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

File đính kèm: Công bố thông tin trong 24 giờ.

Đơn vị thành viên