Thứ 306192018

Last update09:29:12 AM

Back Bạn đang ở: Home Thông tin cho cổ đông Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

Ngày 3/11/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành Quyết định số 136/QĐ - HĐQT về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đối với ông Bùi Văn Minh.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

File đính kèm: Công bố thông tin trong 24 giờ, quyết định 136/QĐ-HĐQT

Đơn vị thành viên