Công ty cổ phần vận tải và xây dựng

1411
1. Thông tin công ty
Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải và xây dựng
Địa chỉ        : Thị trấn Thạch Hà – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại   : 039.847721-847723;   Fax: 039.855606
Tài khoản    : 020.100.0073264 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh
Mã số thuế  : 3000.345578
2. Vốn điều lệ: 1.700.000.000 đồng trong đó: Mitraco chiếm 65%
3. Giới thiệu về công ty
* Công ty cổ phần vận tải và xây dựng được thành lập theo quyết định số 363/QĐ/UBND ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tiền thân là Đội vận tải Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000.143 ngày 22 tháng 10 năm 2004 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh cấp. Thay đổi lần thứ nhất vào ngày 30-3-2006.
4. Lĩnh vực kinh doanh.
  • Vận chuyển các loại hàng hóa bằng đường bộ trong và ngoài tỉnh.
  • Đảm nhận vận chuyển, trung chuyển tất cả các loại sản phẩm, hàng hóa, nguyên, nhiên liệu, thiết bị máy móc phụ tùng toàn Tổng công ty.
  • Sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu các loại phương tiện vận tải đường bộ.
  • Kinh doanh các loại phụ tùng máy móc thiết bị vận tải đường bộ.
  • Kinh doanh dịch vụ xe du lịch, xe tắc xi, các lọai hàng hóa, vật liệu xây dựng.
  • San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp 35KV trở xuống.
5. Sản phẩm chủ yếu: San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp 35KV trở xuống.