Về việc giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu...

Về việc giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 đã được...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 đã được soát...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn...

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tướng Chính...

Mitraco – Hoạt động sản xuất kinh doanh thành công xuất...

Những hoạt động kinh tế thành công xuất phát từ định hướng chiến lược của Đảng Trong sự nghiệp đổi mới mặc dầu phải đương...

Công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị...

Công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công...

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023 thay...

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Báo cáo tài chính quý II năm 2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6...

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2023 và danh sách cổ đông nhà nước,...

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng...

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023...

Công bố thông tin 24 giờ: Kết quả Đại hội đồng...

Công bố thông tin 24 giờ: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tuổi trẻ Mitraco chung sắc xanh tình nguyện tại tỉnh Khăm...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023,...

Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công...

Mitraco tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an...

Chiều ngày 17/5/2023, tại Hội trường Công ty CP Cảng Quốc tế Lào Việt, Công đoàn Tổng công ty long trọng tổ chức Lễ...

Anh Võ Kim Cự và Mitraco

Phải khẳng định rằng, Mitraco tồn tại và phát triển chính nhờ khát vọng và ý chí quyết tâm của thế hệ – in...

Các Công đoàn cơ sở thành viên Mitraco tổ chức thành...

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-CĐN ngày 27/10/2022 của Công đoàn Ngành Công Thương Hà Tĩnh về thời gian tổ chức Đại hội Công...

Sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023

Luôn nỗ lực sáng tạo triển khai các hoạt động có ý nghĩa để Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ...

Đổi mới, sáng tạo, chìa khóa để tồn tại và phát...

“Đổi mới, sáng tạo, tự tạo cơ hội bứt phá thành công trong thời kỳ mới” kể cả trong ứng dụng, phát triển các...