BÀI VIẾT MỚI

Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà tĩnh tổ chức...

Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản...

Mitraco “thưởng nóng” 55 triệu đồng cho các tập thể đạt thành tích...

Ngày 12/9/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 77 / QĐ – TCT trích quỹ khen thưởng số tiền 55...

Mitraco tăng cường xúc tiến các hoạt động thương mại, đầu tư

Với mục tiêu tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại trong các lĩnh vực khoáng sản, sản xuất vật liệu mới, hậu cảng và Logistic…. Thời...

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán...

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán, và Thư giải trình liên quan đến dịch...

Vị giám đốc 16 năm làm kinh tế trên đất bạn Lào

16 năm sinh sống và làm việc trên đất bạn Lào, Tổng Giám đốc Mitraco Lê Viết Thảo là một trong những người đầu tiên gây dựng cơ nghiệp Công ty...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày...

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Khối thi đua Doanh nghiệp có vốn nhà nước tổ chức Hội nghị sơ...

Chiều ngày 05/8/2022, tại Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Khối thi đua doanh nghiệp có vốn nhà nước đã tổ chức hội nghị sơ...

Mitraco “thưởng nóng” phong trào thi đua “60 ngày đêm”

Ngày 01/8/2022, Tổng giám đốc Lê Viết Thảo ký Quyết định số 62/QĐ – TCT, kịp thời biểu dương, “thưởng nóng ” cho 07 tập thể đã có thành tích trong...

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022 thay đổi hơn 10%...

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.