Thursday, May 13, 2021
Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ:
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP
Địa chỉ: Số 02 – Đường Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3855603
Fax: 0239.3855606
Email: contact@mitraco.com.vn    Website: http://www.mitraco.com.vn

LATEST POSTS

Mitraco hỗ trợ CDC Hà Tĩnh 100 triệu đồng thực hiện...

Hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) 100 triệu đồng thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Mitraco Hà...
- Advertisement -