Sunday, November 27, 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ÔNG: LÊ VIẾT THẢO
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
ÔNG: VÕ VĂN LƯU
Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc

Ông: NGUYỄN ANH THẮNG
Thành viên HĐQT, Tr.phòng Kinh tế

BÀ:NGUYỄN THỊ HÀ
Thành viên HĐQT 

GIỚI THIỆU

Toàn cảnh cảng vũng áng
xep do hang thiet bi tai cang vung ang
xep do quang sat tai cang vung ang
khai thac Ilmennit
khai thac khoang san thach anh
khai thac khoang san thach cao tai lao
khai thac khoang san mangan
trang trai bo thit chat luong cao
previous arrow
next arrow
Toàn cảnh cảng vũng áng
xep do hang thiet bi tai cang vung ang
xep do quang sat tai cang vung ang
khai thac Ilmennit
khai thac khoang san thach anh
khai thac khoang san thach cao tai lao
khai thac khoang san mangan
trang trai bo thit chat luong cao
previous arrow
next arrow