Tuesday, January 25, 2022
Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP hướng tới. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công Ty và của mỗi cá nhân. 
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider