Monday, November 30, 2020
Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ:
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP
Địa chỉ: Số 02 – Đường Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3855603
Fax: 0239.3855606
Email: contact@mitraco.com.vn    Website: http://www.mitraco.com.vn

LATEST POSTS

Công đoàn Mitraco chung tay với CNLĐ và đồng bào vùng...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương...
- Advertisement -