Thursday, September 16, 2021
Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ:
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP
Địa chỉ: Số 02 – Đường Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3855603
Fax: 0239.3855606
Email: contact@mitraco.com.vn    Website: http://www.mitraco.com.vn

LATEST POSTS

Điểm sáng công tác Công đoàn tại Công đoàn cơ sở...

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (Công ty) có ngành nghề kinh doanh chính là xếp dỡ hàng hóa cảng biển;...
- Advertisement -