RUTILE

Rutile là khoáng vật gồm 2 thành phần chủ yếu là titan dioxit và TiO2. Nó là loại TiOtự nhiên phổ biến nhất trong giới khoáng sản. Rutile có màu sắc là hỗn hợp màu đen nâu đỏ, chiếm tỷ trọng 4,25 so với nước.

Khoáng sản rutile của Mitraco được khai thác ở các mỏ tại Hà Tĩnh đây là những nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng dồi dào. Sau khi khai thác rutile được trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt để đạt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thu được chất lượng thành phẩm cao nhất.

Khoáng sản Rutile được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp như sau: Ngành nhựa tổng hợp, chất dẻo, cao su tổng hợp, ngành chế tạo giấy, ngành vải, da và các ngành công nghiệp khác như ngành chế tạo que hàn, sản xuất thủy tinh và các dụng cụ thí nghiệm, ngành chế tạo sơn và mực in.

Hàm Lượng: TiO2 > 83%

Nơi sản xuất: Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Mitraco