Dịch vụ quản lý, khai thác, xếp dỡ Cảng Xuân Hải

Công ty CP Cảng Quốc Tế Lào -Việt (VLP) quản lý, khai thác bến số 1, 2 Cảng Xuân Hải năng lực xếp dỡ lên đến 1.200 tấn/ngày. Với hệ thống kho bãi, thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế, cho các tỉnh miền Trung, nước bạn Lào, Cảng có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 2.000 DWT.

Phương châm luôn xem khách hàng là người quyết định sự tồn tại và phát triển của mình, VLP đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn với thủ tục đơn giản, định hướng vào chính lợi ích thiết thực của khách hàng.

“Nhanh chóng – An toàn – Hiệu quả”  “Chia sẻ lợi ích với khách hàng” là phương châm cung cấp dịch vụ của VLP.