Về việc gia hạn công bố báo cáo quý II/2016

admin
10/08/16
0
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Mã chứng khoáng MTA) thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin đối với báo cáo tài chính (BCTC) quý 2 và bán niên năm 2016 theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, do Tổng công ty có nhiều đơn vị trực thuộc và nhiều công ty con. Tổng công ty phải lập báo cáo bán niên hợp nhất và Báo cáo tài chính phải được soát xét nên không thể đáp ứng yêu cầu về công bố thông tin trước ngày 20/7/2016.
Vi vậy, Tổng công ty kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép Tổng công ty được gia hạn công bố thông tin BCTC quý 2/2016, và Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét đến ngày 30/8/2016
Tài liệu kèm theo: Công văn gia hạn công bố thông tin

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?