Công đoàn Mitraco quán triệt NQĐH XI Công đoàn Việt Nam

admin
23/04/14
0
Ngày 22 tháng 4 năm 2014, tại Nhà Văn hoá Công nhân, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 24/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc.

Tới dự, chỉ đạo hội nghị, có đ.c Phan Mạnh Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và đ.c Lê Văn Chí, Phó Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh, đ.c Võ Văn Lưu, Uỷ viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và các đồng chí Uỷ viên BCH, UBKT Công đoàn Tổng Công ty, Uỷ viên BCH Công đoàn các đơn vị thành viên.
Hội nghị đã được báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn đã được bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể và quy chế đối thoại nơi làm việc, giúp ổn định mối quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp. Từ đó đã góp phần củng cố thêm kỹ năng trong công tác hoạt động Công đoàn.
Hội nghị cũng là dịp cán bộ công đoàn các đơn vị thành viên chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn tại đơn vị mình, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế hoạt động của đơn vị, góp phần tích cực đưa nghị quyết vào phong trào công nhân viên lao động và cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?