Đổi mới, sáng tạo, chìa khóa để tồn tại và phát triển Mitraco trong thời kỳ mới

Ông NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

“Đổi mới, sáng tạo, tự tạo cơ hội bứt phá thành công trong thời kỳ mới” kể cả trong ứng dụng, phát triển các thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ và quả lý hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đó là chìa khóa để Mitraco tồn tại và phát triển cao hơn trong những năm tới.

Ông Nguyễn Đình Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
Ông Nguyễn Đình Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ/2003, ngày 18/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 20 năm kể từ ngày thành lập, các thế hệ lãnh đạo Mitraco đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trên mọi phương diện từ ứng dụng thành tựu, kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

Với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghiệp 4.0, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ngay từ những ngày đầu thành lập, Tổng Công ty đã luôn “đi tắt, đón đầu”, kịp thời ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công cuộc đổi mới, sáng tạo được bắt đầu từ ngành nghề khai thác chế biến sâu các loại khoáng sản, được Tổng Công ty ưu tiên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm. Đến nay, Nhà máy chế biến Zircon, Rutile và trung tâm phân tích hóa nghiệm vẫn là một trong những cơ sở có thiết bị hiện đại nhất Đông Nam Á; các nhà máy chế biến sản phẩm Titan, Thạch cao, Thức ăn chăn nuôi và các dây chuyền sản xuất khác đạt trình độ tiên tiến trong khu vực… Hệ thống thông tin điện tử được Tổng Công ty ứng dụng kịp thời, nhanh chóng truyền tải ý chí lãnh đạo, chỉ đạo tới các đơn vị trong nội bộ, các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai trên mọi lĩnh vực, ở mọi sản phẩm. Các tổ chức đoàn thể kịp thời triển khai các chính sách khuyến khích, động viên, cổ vũ người lao động hăng say lao động cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của Tổng Công ty. Trong 20 năm đã có trên 400 đề tài sáng kiến sáng tạo, có giá trị làm lợi cho Tổng Công ty trên 40 tỷ đồng.

Đầu tư Trung tâm giống Lợn chất lượng cao Kỳ Phong để chủ động con giống, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu chăn nuôi của người dân được xác định là một trong những mũi nhọn kinh doanh chính của Tổng công ty.
Đầu tư Trung tâm giống Lợn chất lượng cao Kỳ Phong để chủ động con giống, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu chăn nuôi của người dân được xác định là một trong những mũi nhọn kinh doanh chính của Tổng công ty.

Để thích ứng với sự thay đổi không ngừng trong bối cảnh chung của thời đại, các thế hệ lãnh đạo Tổng Công ty đã thực hiện cuộc cách mạng Mitraco về đổi mới tư duy, đổi mới chiến lược phát triển doanh nghiệp; mạnh dạn, kiên quyết tái cấu trúc bộ máy, tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nhượng vốn, chuyển đổi mục đích tái cơ cấu từ 33 đơn vị hiện nay còn 15 đơn vị thành viên và 04 công ty liên kết; hợp tác liên doanh, liên kết thành công với nhiều đối tác trong và ngoài nước; triển khai nhiều dự án quy mô lớn cả về vốn và trình độ khoa học công nghệ.

Với tư duy “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo”, Tổng Công ty đã triển khai nhiều dự án; hầu hết các dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Từ năm 2008 đến nay, do ảnh hưởng liên tiếp các đợt suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, tăng trưởng của nền kinh tế chậm, biến đổi khí hậu, đặc biệt làn sóng dịch Covid-19 (năm 2019 và 2020) cùng những hệ lụy lâu dài, đã ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Ngay tại thời điểm đó, tính ổn định, bền vững được xem xét lại, và việc đổi mới, sáng tạo như một sự lựa chọn mang tính sống còn. Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã linh hoạt trong điều hành, đổi mới về tư duy, kịp thời xây dựng kịch bản cho từng mô hình, từng tình huống, từng điều kiện cụ thể, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt, ứng dụng công nghệ số để thích ứng với thời cuộc, từ đó bứt phá thành công. Thể hiện qua các chỉ tiêu: việc làm và thu nhập người lao động ổn định, các chế độ chính sách xã hội được đảm bảo, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Ứng dụng Khoa học công nghệ đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột Thạch Cao tại Lào để chế biến sâu sản phẩm Thạch cao đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng giá trị sản phẩm, lợi nhuận là hướng đi bền vững.
Ứng dụng Khoa học công nghệ đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột Thạch Cao tại Lào để chế biến sâu sản phẩm Thạch cao đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng giá trị sản phẩm, lợi nhuận là hướng đi bền vững.

Năm 2022, thực hiện Quyết định số 1243/QĐ – UBND, ngày 15/6/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể, chi tiết làm tiền đề cho công cuộc đổi mới, sáng tạo trong thời kỳ mới. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính như: Xây dựng chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với chiến lược phát triển ngành, nhu cầu của thị trường, khả năng cân đối và giải pháp về vốn đầu tư và năng lực, trình độ quản lý; xác định nhiệm vụ, tập trung vào những ngành nghề kinh doanh chính. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị trên tất cả các mặt phù hợp với tình hình thực tế và xu thế chung của thị trường nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng lộ trình và thực hiện thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả cao; xây dựng hệ thống đánh giá đối với từng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở trả lương, sắp xếp bố trí và đề bạt cán bộ; kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Sắp xếp, nâng cao chất lượng lao động của Tổng Công ty, trọng tâm là đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật với số lượng hợp lý, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, công việc. Triển khai các giải pháp để nâng cao năng suất lao động; đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng, gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao; tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Liên doanh, liên kết đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại, mở tuyến container qua Cảng Vũng Áng để khai thác hết công suất, chức năng của Cảng nước sâu tổng hợp.
Liên doanh, liên kết đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại, mở tuyến container qua Cảng Vũng Áng để khai thác hết công suất, chức năng của Cảng nước sâu tổng hợp.

20 năm lịch sử Mitraco đã bước qua nhiều thử thách, thăng trầm trên hành trình tất yếu “đổi mới, sáng tạo, tự tạo cơ hội bứt phá thành công trong thời kỳ mới”. Thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hôm nay tiếp bước tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo của thế hệ đi trước, vượt qua tâm lý ngại thay đổi, sợ thất bại.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đến và sẽ được phát triển bởi nhiều phát kiến hơn nữa, một nền công nghiệp với sức cạnh tranh như vũ bão sẽ cần một “MITRACO VỚI TƯ DUY TOÀN CẦU, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM”; mạnh dạn xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 tầm nhìn năm 2030, xây dựng Mitraco vững bước tương lai, phát triển bền vững.