Hỗ trợ gần 300 tỷ cho dự án thí điểm nhà ở công nhân tại Hà Tĩnh

admin
09/02/15
0
Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng cho Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh và giao Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính xử lý cụ thể theo quy định.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dùng ngân sách Trung Ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Hà Tĩnh trong kế hoạch hàng năm để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh.
Dự án nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động tại KKT Vũng Áng do Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) làm chủ đầu tư, diện tích khoảng 16ha với quy mô 6.000 chỗ ở. ổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 8/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng vốn từ ngân sách Trung ương cho 3 dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng trong đó có Dự án khu nhà thí điểm cho công nhân và người lao động thuê.
Trong văn bản, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng đây là dự án rất quan trọng nhằm thu hút người lao động về làm việc tại KTT Vũng Áng. Mặt khác, KKT Vũng Áng tập trung nhiều người nước ngoài, việc quy hoạch một khu nhà ở là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, tránh việc người nước ngoài ở phân tán trong dân.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đệ trình ý kiến, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng hỗ trợ ngân sách Trung ương cho dự án với số tiền 286 tỷ đồng.
Nhận thấy sự cấp bách, cần thiết của dự án đối với nhu cầu và sự phát triển của Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định hỗ trợ cho Hà Tĩnh trong dự án này với mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng, đồng thời giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảo đảm hoàn thành dự án, sớm đưa vào sử dụng.
Tóm tắt:
-Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh do Mitraco làm chủ đầu tư với quy mô 6.000 chỗ ở, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
-Tháng 8/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã gửi văn bản lên Thủ tường Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin ngân sách Trung Ương hỗ trợ cho 3 dự án tại KKT Vũng Áng.
-Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mức hỗ trợ không quá 281 tỷ đồng cho Dự án thí điểm nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?