Liên kết sản xuất giống lúa, giải pháp để nâng cao chất lượng cây trồng

admin
05/04/14
0
Sáng nay (4/4), Sở NN&PTNT phối hợp với Tổng Công ty KS&TM – CTCP họp bàn về phương án liên kết sản xuất giống lúa trên địa bàn giai đoạn 2014-2020.
Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn có 2 doanh nghiệp SXKD cây trồng và các công ty ngoại tỉnh tham gia công tác cung ứng giống lúa. Tuy vậy, lượng giống chỉ mới đáp ứng 15-20% nhu cầu, tỷ lệ dùng giống có phẩm chất thấp, giá cả các loại giống cao hơn các địa phương trong khu vực, diện tích sản xuất giống còn nhỏ lẻ…
 Thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về phát triển giống lúa đã được triển khai, bước đầu tạo thuận lợi cơ bản để hoạt động sản xuất giống hiệu quả. Tuy nhiên, với những khó khăn còn gặp phải về điều kiện tự nhiên, cạnh tranh thị trường giống ngày càng khốc liệt, giá cả vật tư phục vụ nông nghiệp nhiều biến động… nên hoạt động sản xuất giống còn nhiều hạn chế.
Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất giống lúa trên địa bàn tỉnh, phương án liên kết sản xuất giống lúa được triển khai nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất giống theo hướng thâm canh mang lại hiệu quả sản xuất cao, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý cho nhu cầu trong tỉnh. Hình thức tổ chức sản xuất được xác định: Công ty TNHH MTV giống và VTNN Mitraco ký hợp đồng với các HTX, trang trại, hộ gia đình sau đó cung cấp giống gốc, cử cán bộ kỹ thuật đến hướng dẫn, thu mua sản phẩm theo giá thị trường…. Dự kiến đến 2015, hình thành và ổn định vùng sản xuất giống lúa với quy mô trên 600 ha, cung cấp 80 tấn hạt giống nguyên chủng, đáp ứng trên 60% nhu cầu trong tỉnh.
Trên cơ sở thảo luận các vấn đề liên quan đến liên kết sản xuất, đa số đại biểu nhất trí cao với các mục tiêu, hướng thực hiện của phương án đồng thời đề xuất công ty cung ứng cung cấp nguồn giống gốc có năng suất cao, khả năng phòng trừ sâu bệnh tốt; cam kết thu mua sau sản xuất đảm bảo lợi ích hợp lý cho bà con nông dân; triển khai tập huấn các kỹ thuật cho chủ thể sản xuất một cách hiệu quả…
baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?