Thưởng “nóng” đợt 2 cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “100 ngày đêm thi đua”

admin
06/05/20
0

Thực hiện Kế hoạch số 06C – KH/TCT, ngày 28/02/2020 về tổ chức thực hiện Phong trào “100 ngày đêm thi đua “ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 20/3 đến 30/6/2020).
Ngày 05/5/2020, Đ/c Lê Viết Thảo – Tổng giám đốc Tổng công ty đã ký Quyết định số 31 – QĐ/TCT, trích quỹ khen thưởng số tiền 35.000.000 đồng thưởng nóng “Đợt 2” cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu được giao trong phong trào “100 ngày đêm thi thua.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng giám đốc trao thưởng 15 triệu đồng cho Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco

Ngày 06/5/2020, thay mặt cho Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Chỉ đạo Phong trào Thi đua TCT, Đồng chí Nguyễn Thị Hà – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc đã đến trụ sở các đơn vị để trao thưởng nóng cho các đơn vị: Công ty CP Chăn nuôi, Công ty CP Phát triển Nông lâm, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt, Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc.

 trao thưởng 10 triệu đồng cho Công ty cổ phần phát triển nông lâm

 trao thưởng 5 triệu đồng cho Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

 trao thưởng 5 triệu đồng cho Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào – Việt

Tại buổi trao thưởng, Đồng chí Nguyễn Thị Hà – UVBTV ĐU, Phó Tổng giám đốc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự quyết liệt, nỗ lực, cố gắng, của tập thể CBCNV, người lao động tại các đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 45 ngày đêm đầu tiên của phong trào thi đua. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh phong trào thi đua “100 ngày đêm” – quyết tâm về trước thời hạn 30/6/2020 – tạo động lực, khí thế thực sự để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.