Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

admin
31/08/15
0

Báo cáo tài chính đã được soát xét của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà tĩnh – CTCP cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 kèm theo báo cáo soát xét của kiểm toán độc lập

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?