Công bố thông tin trong 24 giờ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 10/4/2019, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP dự kiến là ngày đăng ký cuổi cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành (Đính kèm theo các văn bản có liên quan).
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

File đính kèm công bố thông tin

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: