Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

834
Ngày 19/2/2018, Hội đồng quản trị đã có văn bản số 45/CV-HĐQT về việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh  – CTCP gửi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 23/4/2018, Tổng công ty đã nhận được Công văn số 972/SKHĐT-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đến ngày 11/5/2018
Thông tin công bố trong 24 giờ: File đính kèm