Đại hội Hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh – CTCP

admin
03/03/14
0
Sáng nay (2/3), Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành lập Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh – CTCP theo mô hình quản lý của công ty cổ phần. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng tham dự.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội đồng quản trị Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh – CTCP
Thực hiện Văn bản số 44/TTg-ĐMDN ngày 10/1/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, ngày 16/4/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND quyết định cổ phần hóa Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh.
Các bước tiến hành cổ phần hóa của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đã triển khai một cách khẩn trương, bài bản, đảm bảo theo đúng Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
… và chúc mừng Ban Kiểm soát
Trên cơ sở kết quả kiểm toán, ngày 16/1/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty. Giá trị thực tế của DN tại thời điểm 31/3/2012 khoảng hơn 1.254 tỷ đồng, trong đó giá trị cổ phần vốn Nhà nước gần 998 tỷ đồng. Vốn điều lệ của của Tổng Công ty là 1.320 tỷ đồng được chia thành 132.000.000 cổ phần. Cơ cấu cổ phần: cổ phần Nhà nước nắm 83%, cổ phần người lao động trong DN 0,73 %, cổ phần nhà đầu tư chiến lược chiếm 14,8 %, cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 1,47%.
Đại hội đồng đã bầu ông Trương Hữu Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Tất Thắng làm Tổng Giám đốc điều hành, ông Phùng Văn Tân làm Trưởng Ban kiểm soát.
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng Công ty trong thời gian qua vào sự phát triển chung của tỉnh. Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đã góp phần gắn kết nông nghiệp và công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trong tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng đánh giá cao việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào quá trình khai thác, sản xuất.
Sau khi thực hiện cổ phần hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị Hội Đồng quản trị và cán bộ công nhân viên gắng sức hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, tiếp tục gắn cổ phần hóa với tái cơ cấu kinh tế, xây dựng quy hoạch phát triển theo hướng an toàn, bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng chiến lược về thị trường, vốn, nguyên liệu, khoa học công nghệ…
Sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh – CTCP sẽ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh và chính thức hoạt động từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh (dự kiến ngày 3/3/2014).
baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?