Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – CTCP

admin
05/03/14
0
Lễ chào cờ tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
Đ.c Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
 Ông Dương Tất Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội.
Ông Trương Hữu Trung, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT
Các cổ đông tập trung thảo luận, góp ý dự thảo Điểu lệ và Phương án SXKD của Tổng Công ty sau CPH
 Bà Nguyễn Thị Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành thông qua các phương án về niêm yết cổ phiếu, chọn đơn vị kiểm toán
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các phương án trình tại Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Cổ đông tin tưởng, phấn khởi bầu HĐQT, BKS
Ông Trần Viết Sao, Phó Trưởng Phòng ĐKKD, Sở KHĐT, Trưởng Ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS tại Đại hội
Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào HĐQT  Tổng Công ty
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Kiểm soát
 Chương trình văn nghệ chào mừng  Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?