Mitraco Hà Tĩnh phấn đấu năm 2015 doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng

admin
21/06/15
0
Sáng 20/6, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Mitraco Hà Tĩnh) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Năm 2014, Mitraco Hà Tĩnh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần, trở thành công ty đại chúng quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình hoạt động. Mitraco Hà Tĩnh hiện có 777 cổ đông, sở hữu 112.458.200 cổ phần, chiếm 85,2 vốn điều lệ.
Ông Dương Tất Thắng – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT báo cáo công tác của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.
Năm qua, hoạt động SXKD của Mitraco Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn như: chi phí đầu vào tăng, các loại thuế, phí hoạt động khoáng sản tăng cao, giá bán các loại sản phẩm giảm mạnh… Thêm đó, Mitraco Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án mới, các dự án đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động nên nguồn đầu tư, chi phí ban đầu lớn, chưa có hiệu quả trong thời gian đầu đã tạo áp lực tài chính cho tổng công ty. Tuy nhiên, Mitraco Hà Tĩnh đã nỗ lực, có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong quản trị điều hành, tổ chức SXKD, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch.
Theo báo cáo, doanh thu SXKD năm 2014 của Mitraco Hà Tĩnh đạt 1.517 tỷ đồng (đạt 108,3% kế hoạch, bằng 108% năm 2013), lợi nhuận sau thuế đạt 83,58 tỷ đồng (đạt 104,5% kế hoạch, bằng 99,15% năm 2013), tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 7,59%, thu nhập bình quân người đạt 5,3 triệu đồng (đạt 117,6% kế hoạch, bằng 110,4% năm 2013).
Tại đại hội, cổ đông tập trung thảo luận những vướng mắc và bàn các giải pháp để đưa tổng công ty tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững. Trong đó tập trung đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, chú trọng công tác kiểm soát tiết kiệm chi phí, quản lý chặt vật tư trong sản xuất, giảm tối đa chi phí; quan tâm đầu tư, phát triển các dự án lớn…
Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
Năm 2015, Mitraco Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu USD, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách 120 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,5 triệu đồng/tháng.
baohatinh.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?