Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản

admin
02/04/24
0

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao trong quý I năm 2024, tập thể cán bộ công nhân trong toàn đơn vị đã nổ lực phấn đấu để tổ chức thực hiện. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, các phòng ban Tổng Công ty về công tác tìm kiếm, vận động, đền bù giải phóng mặt bằng nên quý I năm 2024 đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng khai thác đạt 2060 tấn/KH là 2000 tấn, đạt 103 %; được Tổng công ty trao thưởng 10.000.000 đồng, việc làm của người lao động từng bước được ổn định, thu nhập bình quân của CBCNV trong tháng 3 ước đạt trên 8.000.000 đồng.

Ban giám đốc Tổng công ty trao thưởng cho Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản
Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản trao thưởng cho Đội khai thác

Ngoài công tác chuyên môn các hoạt động phong trào vẫn được duy trì, tham gia giải bóng chuyền đệm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ; chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức cho chị em Nữ công hành hương, dâng hương tại các địa chỉ đỏ trong tỉnh nhằm tăng cường giáo dục về truyền thống của quê hương, đất nước, tạo động lực để người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và Tổng công ty. Nhiệm vụ trước mắt của đơn vị còn hết sức nặng nề, nhất là hưởng ứng và tổ chức thực hiện PTTĐ “90 ngày đêm”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nữ công Xí nghiệp khai thác hành hương về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc
Công đoàn Tổng công ty trao số tiền 114 triệu đồng hỗ trợ của cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty đến đồng chí Phan Hoàng Thủy – Phó giám đốc Xí nghiệp.

Phát huy kết quả đạt được, tập thể CBCNV Xí nghiệp Khai thác và chế biến Khoáng sản sẽ tiếp tục nổ lực phấn đấu, đoàn kết đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

   Lê Hồng Nhị, Chủ tịch Công đoàn CSTV Xí nghiệp KT & CB Khoáng sản