Mitraco tập trung sản xuất ngay từ những ngày đầu năm 2024

admin
05/01/24
0

Năm 2024, đứng trước  tình hình kinh tế vĩ mô, điều kiện sản xuất kinh doanh diễn ra trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Tập thể lãnh đạo và người lao động Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh với khí thế quyết tâm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, tập trung cao độ, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác tối đa lợi thế sẵn có,tối đa hóa chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động. Tổng Công ty liên tiếp đón nhận tin vui khi các đơn vị Công ty CP Cảng Quốc tế Lào  Việt chào đón tàu Jr Sophia 49.917 DWT cập cầu Cảng xếp dỡ 40 nghìn tấn gỗ dăm, Công ty TNHH Việt Lào huy động tổng lực triển khai các mũi nhọn khai thác Thạch Cao, đẩy mạnh công tác thị trường,..

Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản trọng tâm là khu vực Cồn Chỏi trong không khí phấn khởi  tăng ca sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu năm 2024.

Lĩnh vực chăn nuôi  tăng cường công tác phòng dịch, triển khai các phương án linh hoạt, tận dụng thời cơ chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán.

Toàn thể các đơn vị, người lao động với tâm thế mới, sẵn sàng vượt thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

Một số hình ảnh các đơn vị trong Tổng công ty ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm 2024

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào  Việt chào đón năm mới với tàu Jr Sophia 49.917 DWT cập cầu Cảng xếp dỡ 40 nghìn tấn gỗ dăm.

Công ty TNHH Việt Lào ra sức thi đua,tận dụng thời tiết mùa nắng thuận lợi khai thác Thạch Cao.

Đội Khai thác số 2 – Khu vực Cồn Chỏi thuộc Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản tăng cường hoạt động khai thác titan những ngày đầu năm

Công ty Cổ phần và Phát triển Nông Lâm tăng cường công tác phòng dịch trên đàn gia súc

Công ty Cổ phần TACN Thiên Lộc ra sức thi đua, tăng ca sản xuất đảm bảo nguồn hàng cung cấp thị trường dịp Tết Nguyên Đán.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đàn lợn đảm bảo phục vụ cho thị trường năm 2024