Gần 29.000 doanh nghiệp chết lâm sàng trong 5 tháng

admin
30/05/16
0
5 tháng đầu năm 2015, thị trường đón nhận 44.740 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng cũng phải nói “lời chia tay” với hơn 33.000 doanh nghiệp, trong đó 28.582 doanh nghiệp “chết lâm sàng”.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4.643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2016. Theo đó, trong tháng 5, cả nước có 10.019 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 101.200 tỷ đồng, tăng 28,1% về số lượng và 78,1% về vốn so với cùng kỳ.
Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 là 104.700 người.
Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 44.740 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 349.500 tỷ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4%.
Nếu tính cả 655.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm là 1.005.400 tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 531.900 người.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 12.999 doanh nghiệp, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4.643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 28.582 doanh nghiệp, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 10.794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 17.788 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
Cách đây ít ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 1 triệu doanh nghiệp.
Theo đó, nghị quyết nhằm mục đích tạo một môi trường kinh doanh sạch cho doanh nghiệp phát triển: thanh kiểm tra 1 lần/năm, đối thoại 2 lần/năm, tự do kinh donah, doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế, thống kê chi phí không chính thức, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế…
http://vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?