Sáng nay (25/01/2021), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

admin
25/01/21
0

Đúng 9h00 sáng nay (25/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội diễn ra từ nay đến ngày 02/02/2021.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội sẽ tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Sau đó, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương khóa XII…

Đến sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiến hành phiên khai mạc.

Tham dự Đại hội lần này có 1.587 đại biểu của 67 đoàn đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước; trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.
Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Hình ảnh các kỳ đại hội được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định có 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc; có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Tham dự Đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 22 đồng chí, đại diện hơn 99.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự, do Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn. Trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 21 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Các đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham dự Đại hội XIII của Đảng tại sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia).

Theo Dự thảo, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(Công đoàn Mitraco tổng hợp)

Bài viết cùng chủ đề: