Hà Tĩnh tôn vinh 29 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

admin
24/02/16
0
Chiều 23/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015. Dự lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh.
Sau một thời gian triển khai, Sở Công thương đã nhận được hồ sơ và 65 sản phẩm thuộc 4 nhóm của 13 huyện, thị xã, thành phố và Mitraco Hà Tĩnh tham gia bình chọn.
Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao chứng nhận cho các cơ sở có sản phẩm được công nhận
Sau khi phân tích, đánh giá cụ thể từng sản phẩm theo nhóm, Ban Giám khảo đã chọn 29 sản phẩm đủ điều kiện, Hội đồng Bình chọn xem xét thống nhất trình và được UBND tỉnh ra quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ có 8 sản phẩm; nhóm chế biến nông, lâm, thủy hải sản và đồ uống có 9 sản phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 8 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác có 4 sản phẩm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương các doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công nghiệp nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho vùng nông thôn, nhất là gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tuy vậy, với 14.000 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn toàn tỉnh, số lượng tham gia bình chọn lần này là chưa nhiều, chưa thể hiện hết tính phong phú và da dạng của sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh nhà.
Lãnh đạo tỉnh và các ngành chúc mừng các cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương đánh giá, soát xét lại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cũng như các chính sách phát triển, tập trung cho các sản phẩm có lợi thế phát triển, lợi thế cạnh tranh; gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm cũng như gắn phát triển công nghiệp nông thôn với các đề án của tỉnh.
Giao Sở Công thương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở trong việc phát triển các sản phẩm.
Các địa phương quan tâm hơn nữa đến công nghiệp nông thôn; xác định các nội dung liên quan đến đề án để cụ thể hóa, triển khai thực hiện công tác khuyến công một cách hiệu quả, nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?