Mitraco biểu dương, khen thưởng cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “kép” chống dịch Covid-19 và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

admin
03/06/20
0

Hưởng ứng Phong trào “100 ngày đêm thi đua “ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 20/3 đến 30/6/2020).

Ngày 02/6/2020, Đ/c Lê Viết Thảo – Tổng giám đốc Tổng công ty đã ký Quyết định số 42 – QĐ/TCT, trích quỹ khen thưởng số tiền 51.000.000 đồng thưởng nóng “Đợt 3” cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “kép” chống dịch và vượt chỉ tiêu SXKD được giao trong phong trào “100 ngày đêm thi đua”.

Ngày 03/6/2020, thay mặt cho Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Chỉ đạo Phong trào Thi đua TCT, Đồng chí Nguyễn Thị Hà – UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc đã đến trụ sở các đơn vị để trao thưởng nóng cho các đơn vị: Công ty CP Chăn nuôi, Công ty CP Phát triển Nông lâm, Công ty TNHH Việt – Lào, Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc, Công ty TNHH Giống và VTNN, Đội khai thác số 01 – Xí nghiệp Khai thác và CBKS, Ban Quản lý Dự án Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty trao thưởng 15 triệu đồng cho Công ty CP chăn nuôi Mitraco

Trao thưởng 15 triệu đồng cho Công ty CP phát triển nông lâm Hà Tĩnh

Trao thưởng 5 triệu đồng cho Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên lộc

Trao thưởng 5 triệu đồng cho Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco

Trao thưởng 5 triệu đồng cho Công ty TNHH Việt Lào

Trao thưởng 3 triệu đồng cho Ban quản lý dự án Tổng công ty

Trao thưởng 3 triệu đồng cho Đội khai thác số 1 – XN khai thác và chế biến khoáng sản

Tại buổi trao thưởng, Đồng chí Nguyễn Thị Hà – UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự quyết liệt, cố gắng, của tập thể CBCNV, người lao động trong phòng chống dịch và hoàn thành vượt chỉ tiêu 70 ngày đêm đầu tiên của phong trào thi đua. Đồng thời, mong muốn với 03 đợt thưởng nóng, sẽ tạo động lực để các đơn vị tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa, thi đua rầm rộ trong toàn Tổng công ty. Hướng tới hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra của 06 tháng đầu năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.