Mitraco Hà Tĩnh vinh danh 34 tập thể, cá nhân điển hình

admin
17/07/20
0

Trong 5 năm (2015-2020), Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh đã phát động 11 đợt thi đua, góp phần giúp đơn vị đạt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu…

Sáng 16/7, Công đoàn Tổng Công ty KS & TM Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2020 và nữ CNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2020.

Đại biểu tham gia hội nghị

Trong 5 năm (2015-2020), Mitraco đã đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 1.200 lao động có thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng; 42 đề tài sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất làm lợi cho Mitraco trên 5 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh Đào Anh Dũng trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, tiết kiệm”, “Tháng công nhân”, “Sáng kiến cải tiến hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Xanh – Sạch – Đẹp”… được hơn 1.100 đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu. Hằng năm, Mitraco có 1-2 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen; trên 20 cá nhân được biểu dương là lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Dù trải qua giai đoạn sản xuất, kinh doanh khó khăn nhưng bên cạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, Công đoàn Tổng Công ty vẫn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp cho công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19… với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Tổng Công ty có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; 2 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 4 đơn vị được Bộ Công thương, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công đoàn Tổng Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen…

Tổng Giám đốc Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh Lê Viết Thảo: Giai đoạn 2015 – 2020, Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng CNVCLĐ đã rất nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, góp phần giúp Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đối với công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020, Tổng Công ty có 2 chị được Thủ tướng Chính phủ, 4 chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; hàng chục chị được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen… Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ Tổng công ty ngày càng trưởng thành, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng: Dù phải trải qua giai đoạn sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng LĐLĐ tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty đối với người lao động.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới, Mitraco xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tao”, “Năng suất, chất lượng, tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật. Tổ chức công đoàn động viên người lao động hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Hội nghị đã khen thưởng 5 tập thể…

…16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 – 2020.

Biểu dương 13 nữ công tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: