Mitraco “thưởng nóng” phong trào thi đua “60 ngày đêm”

admin
01/08/22
0

Ngày 01/8/2022, Tổng giám đốc Lê Viết Thảo ký Quyết định số 62/QĐ – TCT, kịp thời biểu dương, “thưởng nóng ” cho 07 tập thể đã có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “60 ngày đêm”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao tháng 7/2022.

Tiêu biểu nhất phải kể đến Công ty Cổ phần Thiên ý – là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất từ hệ lụy của dịch covid 19, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, ý chí vượt khó, đồng sức đồng lòng của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ định hướng chung của Lãnh đạo Tổng công ty. Công ty CP Thiên ý đã tận dụng thời cơ – đặc biệt là sự bùng nổ của mùa du lịch biển 2022, triển khai kịp thời nhiều giải pháp thu hút khách hàng từ đó xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu được giao của tháng 7/2022.

Văn phòng Tổng công ty là cơ quan đầu não – nơi phòng, ban tập trung tham mưu các  quyết sách quan trọng định hướng cho sự phát triển chung của Tổng công ty. Tháng 7/2022, Văn phòng Tổng công ty đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao trong thực hiện phong trào thi đua “60 ngày đêm”.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty trao thưởng cho Văn phòng Tổng công ty số tiền 5.000.000 đồng

Công ty CP Chăn nuôi, Công ty Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh là 02 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Mặc dù 06 tháng đầu năm 02 đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid 19 – giá cả đầu vào leo thang, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến hiệu quả hoạt động SXKD. Nhưng với sự quyết tâm, triển khai nhanh, đồng bộ các giải pháp, tận dụng thời cơ khi giá lợn tăng – tháng 7/2022 02 đơn vị đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, trở thành đơn vị được Lãnh đạo Tổng công ty biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Trao thưởng cho Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco số tiền 5.000.000 đồng
Trao thưởng cho Công ty cổ phần phát triển nông lâm Hà Tĩnh số tiền 5.000.000 đồng

Công ty TNHH Việt Lào- là một trong những đơn vị chủ chốt, hoạt động trong lĩnh vực khai  thác khoáng sản tại nước bạn Lào. Với đặc thù là đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh, vừa là đơn vị đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung – Hà Tĩnh nói riêng thực hiện gắn kết tình hữu nghị Việt Nam – Lào. 06 tháng đầu năm, Công ty TNHH Việt Lào không nằm ngoài quỹ đạo chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid 19, giá cả leo thang, chi phí vận chuyển tăng cao, chính sách thắt chặt của Chính phủ Lào đã tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD tại Lào. Nhưng với sự đoàn kết của Ban Lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người lao động Việt – Lào, tháng 7/2022 Công ty TNHH Việt Lào đã hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra.

Trao thưởng cho Công ty TNHH 1 thành viên Việt – Lào số tiền 5.000.000 đồng

Công ty CP Thương mại, Công ty CP Cơ khí và XL Mitraco là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ xây lắp. Tháng 7/2022, để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trong thực hiện phong trào thi đua “60 ngày đêm” tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động đã ra sức thi đua, phấn đấu. Hoạt động SXKD tháng 7/2022 đạt kết quả tốt, Tổng công ty đã trích quỹ khen thưởng 10 triệu đồng – thưởng nóng cho 02 đơn vị.

Trao thưởng cho Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Mitraco số tiền 5.000.000 đồng
Trao thưởng cho Công ty cổ phần Thương mại Mitraco số tiền 5.000.000 đồng

Để tạo động lực ra sức nỗ lực, thi đua, phấn đấu hết mức có thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “60 ngày đêm” đã kịp thời “thưởng nóng” tổng số tiền 37 triệu đồng cho các đơn vị.

Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc phong trào thi đua “60 ngày đêm”. Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua mong muốn, kêu gọi toàn thể các đơn vị quyết liệt, bùng nổ hơn phấn đấu về đích nhanh nhất trong thực hiện Phong trào thi đua “60 ngày đêm”.

THANH HUYỀN