Khối thi đua Doanh nghiệp có vốn nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

admin
05/08/22
0

Chiều ngày 05/8/2022, tại Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Khối thi đua doanh nghiệp có vốn nhà nước đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì hội nghị do Đồng chí Võ Văn Lưu – Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Khối trưởng; và Đồng chí Trần Văn Hóa – giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh – Khối phó.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Uỷ viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Hoài – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường – Cán bộ Thi đua khen thưởng Tỉnh – Phụ trách Khối thi đua doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Về phía Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Đình Toàn – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 18 đơn vị thuộc khối thi đua Doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm,  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Hội nghị khẳng định công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm của Khối thi đua doanh nghiệp có vốn nhà nước tiếp tục được các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện vừa toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của từng đơn vị.

Đ/c Trương Doãn Đức – Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh phát biểu.
Đ/c Trần Xuân Nam – Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Viễn Thông Hà Tĩnh phát biểu.
Đ/c Trần Mạnh Cường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phát biểu.

Hội nghị đi sâu phân tích, làm rõ những mặt hạn chế, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022, trong đó chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm của từng ngành đã xác định, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng đơn vị, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, tính giáo dục và nêu gương được tập thể đồng tình.

Đ/c Trần Minh Hào – Cán bộ phụ trách công tác Thi đua khen thưởng Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát biểu
Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần lương thực Hà tĩnh phát biểu

Đặc biệt, Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua Doanh nghiệp có vốn nhà nước đã thảo luận, thống nhất thông qua Dự Thảo quy chế tổ chức hoạt động và Thang bảng điểm thi đua.

Đ/c Nguyễn Văn Hoài – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Hoài – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua Doanh nghiệp có vốn Nhà nước 06 tháng đầu năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Ban Thi đua Khen thưởng Tỉnh mong muốn các 18 đơn vị trong Khối tiếp tục nỗ lực, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, khuyến khích các đề tài sáng kiến sáng tạo. Trên cơ sở Quy chế và thang bảng điểm mang tính định lượng rất cao đã được ban hành để hướng đến kết quả thi đua năm 2022 với nhiều thành tích vang dội.

THANH HUYỀN

Bài viết cùng chủ đề: