Phóng sự “Duyên Nợ” giới thiệu dự án trồng rau trên cát

887