Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng

admin
02/08/12
0
ông ty đầu tư xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng.
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động – Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4/5, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
3. Số điện thoại : (039) 856.831 – (039) 852.177 Fax: (039) 851.218
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo, dạy nghề, dịch vụ tuyển chọn lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; Kinh doanh những ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.
5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
Trong đó: – Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 350.000 cổ phần
– Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 200.000 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 29.200 cổ phần
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 420.800 cổ phần
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 420.800 cổ phần.
7. Loại cổ phiếu bán đấu giá: Cổ phiếu phổ thông
8. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
9. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
10. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia (IRS)
Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
11. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động.
12. Thời gian phát đơn đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/6/2008 đến 11h00 ngày 13/6/2008
13. Địa điểm nhận Bản công bố thông tin, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
* Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
* Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động
Địa chỉ: Số 4/5 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
14. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
* Nộp trực tiếp tại Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS): chậm nhất 11h00 ngày 20/06/2008
* Nộp qua đường Bưu điện tại Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS): chậm nhất 11h00 ngày 20/06/2008
* Tại Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động: chậm nhất 08h00 ngày 23/6/2008
* Nộp qua đường Bưu điện tại Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động: chậm nhất 11h00 ngày 20/6/2008
15. Thời gian đấu giá: 9h00 ngày 23/6/2008
16. Địa điểm đấu giá: Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động –
Số 4/5 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Công ty Đầu tư Xuất khẩu lao động trân trọng thông báo
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *