Thông báo mời thầu cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử, đào tạo vận hành, chuyển giao công nghệ Dây chuyền giết mổ lợn công suất 100 con/giờ

admin
22/03/13
0

– Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

– Tên gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử, đào tạo vận hành, chuyển giao công nghệ Dây chuyền giết mổ lợn công suất 100 con/giờ (500con/ngày)”.

– Tên dự án: Nhà máy Chế biến súc sản Mitraco.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế.

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 05 tháng 4 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 08 tháng 5 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Số 02 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh – Việt Nam. Điện thoại: (084) 39.3855603 /Fax: (084) 39.3855606.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 100 USD (Một trăm đô la Mỹ).

– Địa chỉ nhận HSDT: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Số 02 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh – Việt Nam.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 08 tháng 5 năm 2013

BIDDING NOTIFICATION

Name of bid inviting party: Ha Tinh Mineral and Trading Corporation

Name of the bidding package: “Supply, installation, commissioning, training to operators and transferring of technology for the Animal Processing line, capacity of 100 pigs per hour (500 pigs per day).

– Project title: Mitraco Livestock Products Processing Plant.

Bidding form: intensive international bidding

Time of selling bid documents: from 8:00 April 05th, 2013 to before 9:00 May 08th, 2013 (in working hours)

Sale venue of bidding documents: Ha Tinh Minerals and Trading Corporation, No. 02 Vu Quang street – Ha Tinh City – Ha Tinh Province – Viet Nam

Phone number: (084) 39.3855603/ Fax: (084) 39.3855606

Price of a bidding document: USD 100 (One hundred American dollar)

Receiving venue of bids: Ha Tinh Minerals and Trading Corporation, No. 02 Vu Quang Street- Ha Tinh City- Ha Tinh Province- Viet Nam

Bid- closing time: 9:00 May 08th, 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?