Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi công ty con, công ty liên kết

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (MTA) thông báo về việc thay đổi công ty con, công ty liên kết với nội dung cụ thể như sau:
  1. Công ty CP Vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh trở thành công ty liên kết sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ từ 12.000.000.000 đồng lên 27.000.000.000 đồng nên tỷ lệ vốn góp của MTA giảm từ 60% xuống 26,67% (720.000/2.700.000 cổ phần)
  2. Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh không còn là công ty con sau khi MTA hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 239.500 cổ phần (53,22% vốn điều lệ) cho Công ty TNHH sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Nghệ An.
Thông tin công bố trong 24 giờ: File đính kèm.

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: