Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi Tổng giám đốc

admin
29/06/16
0
Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Tất Thắng và Quyết định số 26/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm các Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Xem tài liệu kèm theo

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?