Công bố thông tin trong 24h về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 25/12/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP dự kiến là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin MTA theo quy định pháp luật hiện hành.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Thông tin công bố trong 24h: File đính kèm

Bài viết cùng chủ đề: