Công ty cổ phần phát triển nông lâm hà tĩnh

1750
1. Thông tin công ty
– Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh.
– Địa chỉ: Xóm 10 Thị trấn Đức Thọ – huyện Đức Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh.
– Điện thoại/Fax: 0393 289 130.
2. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển:
– Công ty Cổ phần phát triển Nông lâm Hà Tĩnh tiền thân là Công ty Chế biến Rau quả thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo quyết định số 1752 ngày 16/6/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Công ty bắt đầu hoạch toán độc lập từ ngày 30/9/2009 và được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2803000727 ngày 13/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 3 số 3001069465 ngày 15/10/2014. Sau khi thành lập Công ty chủ yếu là xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức triển khai Dự án chăn nuôi lợn siêu nạc và trồng cây công – nông nghiệp tại Khu kinh tế Phú Lộc.
– Năm 2010 doanh thu của Công ty đạt 22,117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,933 tỷ đồng, năm 2014 doanh thu đạt trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,75 tỷ đồng. Góp phần bảo vệ tốt hàng tỷ đồng vốn của Nhà nước và doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ, chính sách của người lao động được đảm bảo. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2010 là 2,3 triệu đ/người/tháng, năm 2014 là 6,4 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 80 lao động.
3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 • Trồng cây công nghiệp, trồng và chế biến sản phẩm sau thu hoạch;
 • Sản xuất, kinh doanh lợn thương phẩm, lợn giống cấp ông bà, bố mẹ;
 • Kinh doanh vật tư, sản phẩm chăn nuôi;
 • Kinh doanh hàng hoá, thương mại tổng hợp;
4. Thông tin về sở hữu cổ phần: Vốn điều lệ: 35 tỷ đồng
Trong đó:
 • Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh: 58,7% vốn điều lệ.
 • Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam: 36% vốn điều lệ.
 • Cổ đông thường: 5,3% vốn điều lệ.
5. Các dự án:
 • Trung tâm SX lợn giống chất lượng cao số 1: 1.200 con nái.
 • Trung tâm SX lợn giống chất lượng cao số 2: 800 nái.
 • Trung tâm SX lợn giống chất lượng cao số 3: 1.000 nái.
 • Dự án bò thịt Charolais thử nghiệm : 800 con.
 • Cây cao su: 60 ha.
6. Chất lượng sản phẩm:
Các sản phẩm của Công ty được Cục Thú y và Chi cục thú y cấp giấy chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật gồm:
 • Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật số 113TY-ATDB, ngày 08/4/2013 của Cục Thú y.
 • Quyết định số 165/QĐ-TY-DT, ngày 08/4/2013 về việc công nhận cơ sở chăn nuôi là cơ sở an toàn dịch bệnh của Cục trưởng Cục Thú y.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y số 03/CN-VSTY ngày 23/11/2012 của Chi Cục Thú y Hà Tĩnh.
 • Bảng công bố TCCL hàng hóa số 09/CV-CT ngày 20/01/2013 của Công ty.