Dự án xây dựng căn hộ cho công nhân thuê tại Khu Kinh Tế Vũng Áng

1233
Mục tiêu dự án: Giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động trong khu vực. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại Khu kinh tế Vũng áng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung